Missie, visie & belofte

Missie Voor ambitieuze middelgrote, kleinere en startende adverteerders wil The Media Outfit het meest betrokken, pragmatische, resultaatgedreven en ondernemende mediabureau zijn. Door een juiste balans tussen een doordacht media-advies en messcherpe inkoop realiseren wij een optimale return-on-investment voor onze klanten. Onder andere door een daadwerkelijk geïntegreerde inzet van offline- en online media. Dit maken wij dagelijks waar door te werken met zeer ervaren mensen, die de weg in de mediawereld blindelings weten te vinden. Wij luisteren écht en denken vanuit de business van onze opdrachtgever(s). Vanwege onze overtuiging dat het altijd beter kan, werken wij desgewenst ook op no-cure-no-pay basis, waarbij The Media Outfit afgerekend wordt op het feitelijk behaalde resultaat. Door te werken binnen een netwerkorganisatie zijn wij flexibel en kunnen wij opschalen waar nodig, waardoor onze klanten niet geconfronteerd worden met onnodige overheadkosten. Visie De laatste jaren constateren wij bij veel adverteerders een groeiende behoefte aan een ervaren, ondernemende, flexibele en pragmatische media-partner. Zodat een effectieve (daadwerkelijk geïntegreerde online- én offline media-) inzet van het leeuwendeel van het marketingbudget is verzekerd. Oftewel, meer rendement behalen uit de media-investeringen en de zekerheid dat de belangen van de adverteerder optimaal worden zeker gesteld zijn de primaire behoeften van onze doelgroep. Kernbelofte The Media Outfit, het mediabureau dat werkt!

Naar Doelgroep