Drukwerk-inkoop en -verspreiding

De praktijk heeft uitgewezen dat verschillende klanten graag gebruik maken van de mogelijkheid om via The Media Outfit drukwerk in te kopen en te verspreiden. Niet in de laatste plaats, omdat wij simpelweg heel scherp inkopen en offreren. En uiteraard vanwege het feit dat kwaliteit en uitvoering ook optimaal verzorgd zijn. Wat is in dat geval eenvoudiger dan de media-inzet en het gehele drukwerktraject bij één partij onder te brengen? Optimale efficiency. Graag informeren wij u vrijblijvend hoe dit voor u zou kunnen werken!

Naar Evaluatie                                                                                                                                            Naar Mediaprojecten