Mediastrategie en mediaplanning

Mediastrategie

Mediastrategieën ontwikkelen om doelstellingen te bereiken, die niet (duidelijk) gedefinieerd zijn of onhaalbaar zijn. Zonde van uw mediabudget. Vandaar dat The Media Outfit eerst altijd ongewoon veel aandacht en tijd besteedt aan de bepaling van die doelstellingen en de haalbaarheid ervan. Het (gewenste) klantbeeld en diens bewegingen, staan daarin centraal. Juist door deze grondige aanpak winnen we die tijd in het vervolgtraject overigens ruimschoots terug. Waarbij we ook complexe mediavraagstukken terugbrengen tot de essentie en op basis daarvan een heldere mediastrategie uitstippelen. Waarin een geïntegreerde offline- en online-media-inzet één van de leidraden vormt. In zowel massamedia als via 1-op-1 marketing. Echt through-the-line denken, dus. Pas daarna volgt de fase waarin de media-invulling bepaald wordt die het meeste effect sorteert. Onder andere met behulp van (doelgroep-)onderzoek, mediadata, concurrentiedata en andere databronnen. Altijd met oog voor onorthodoxe en onderscheidende oplossingen. Alleen zo is een efficiënte en effectieve inzet van uw mediabudget gegarandeerd. Wat niet wegneemt dat wij zaken graag simpel houden en niet onnodig compliceren. Pragmatisch.

Mediaplanning

Na overeenstemming over de te volgen mediastrategie volgt een gedetailleerde uitwerking op mediumtypeniveau, de mediaplanning. Consistentie en afstemming per mediumtype zijn in deze fase cruciaal om mediastrategisch koers te houden. En uiteraard een geïntegreerde aanpak van offline en online media, want een scheiding van deze disciplines is wel heel erg “old school”. Ondanks alle mooie woorden blijkt een gescheiden benadering en invulling van beide “marktbreed” in de praktijk nog steeds meer regel dan uitzondering. Datzelfde geldt voor de aanpak van massamediale inzet en direct marketing; vrijwel altijd zijn dit gescheiden trajecten die natuurlijk geïntegreerd moeten worden aangepakt om naadloos op elkaar aan te sluiten en versterkend op elkaar te kunnen werken. Waarbij het natuurlijk onze uitdaging is om telkens weer media-oplossingen te zoeken binnen en buiten de gebaande paden. Ook op die manier werken wij aan het onderscheidend vermogen van de merken waarvoor wij werken.

Naar Owned media                                                                                                                                Naar DM en leadgeneratie