WE GOT HIM!

In gesprek met een houder van het kijkcijferkastje.

Volgens Stichting KijkOnderzoek (SKO) keek de Nederlander gemiddeld 3 uur en 3 minuten naar de televisie in 2016. Een daling van 7 minuten, oftewel 4% ten opzichte van 2015. De opkomst van video on demand en het online bekijken van videocontent zijn de grootste oorzaken voor de daling van gemiddelde Nederlandse kijktijd. Het kijkonderzoek laat zien hoeveel mensen er naar bepaalde zenders en programma’s in Nederland kijken met behulp van de zogeheten ‘kijkcijferkastjes’. Deze kastjes staan steekproefsgewijs bij een representatief panel in Nederland, verklaart SKO. De steekproef bestaat uit ongeveer 1.250 huishoudens met 2.750 personen. Vaak horen wij in onze omgeving hierover wat schamper en wantrouwend: “Het zal wel. Wij hebben alleen nog nooit iemand ontmoet die in de steekproef zit”. Vandaag kunnen wij echter met enige trots melden: We got him! Een heuse kastjeshouder. Wij hebben direct de gelegenheid te baat genomen om dit panellid eens naar zijn ervaringen te vragen.

Wat vind je ervan dat jij geselecteerd bent als panellid?
“In eerste instantie leuk. Als zij mij het nu weer zouden vragen zou ik er nog wel een keer goed over nadenken. Je moet naast het bedienen van het kastje namelijk ook nog veelvuldig enquêtes invullen.”

Waarom heb je besloten om mee te doen?
“Het leek mij wel leuk om te kijken of mijn kijkgedrag ook in lijn zou zijn met wat je hoort en leest.”

Hoe ben je benaderd?
“Ik ben eigenlijk willekeurig benaderd door het onderzoeksbureau GfK via de telefoon. Vervolgens heb ik ook nog een mail ontvangen.”

Welke instructies heb je gekregen?
“Voordat ik überhaupt geselecteerd werd diende ik een uitvoerige vragenlijst in te vullen en bovenal mocht ik geen relatie hebben tot de media omgeving. Dat is de reden dat ik dit interview anoniem moet doen. Over vragen kan/mag ik verder niet uitweiden.

Na de selectie is er een afspraak gemaakt om de kastjes te installeren. Bij ieder tv-scherm hoort een kastje met een afstandsbediening, waarop je kijkers van je gezin en bezoekers kunt aanmelden en afmelden.”

Word je gecontroleerd op het “naleven van de regels”?
“Je wordt zeker gecontroleerd op naleven van de regels, voor zover dit gaat natuurlijk. Als je een keertje vergeet om je aan te melden word je binnen twee dagen gebeld door GfK, met de vraag of je het wel begrijpt en/of je nog nadere uitleg/hulp nodig hebt.”

Is jouw kijkgedrag terug te herleiden naar jou of is je anonimiteit gegarandeerd?
“Anonimiteit is volgens mij gegarandeerd naar derden toe. Voor GfK is kijkgedrag op persoonsniveau te herleiden. Je hebt namelijk voor ieder gezinslid een eigen knop/code.“

Wat valt je het meest op nu je daadwerkelijk panellid bent?
“Dat wij eigenlijk veel minder televisie kijken dan in eerste instantie dacht. Wij kijken tegenwoordig namelijk vooral naar Netflix of Youtube.”

Ben je anders gaan kijken sinds je het kastje hebt?
“Nee.”

Voelt het als een belemmering wanneer je tv kijkt?
“Nee, al vergeet je wel eens iedereen aan of af te melden. Per saldo zal dit elkaar wel rechttrekken denk ik.”

Hoe lang blijft het kastje staan?
“Voor onbepaalde tijd.”

Wat krijg je als beloning voor je deelname?
“Af en toe een cadeaubon van rond de 25 euro per jaar. Het geheel is dus te verwaarlozen, daar hoef je het niet voor te doen.”

Wil je verder nog iets kwijt, waarvan je denkt dat het interessant is voor media professionals?
“Ik weet natuurlijk niet hoe GfK de kijkduur en feitelijke zender afstemming meet en beoordeelt. Als er namelijk een reclame break is, wordt er veelal weggezapt naar een andere zender. Dit is vaak kortstondig voordat je weer terugkeert. Je mist dan wel het reclameblok grotendeels.”

Voor de volledigheid voegt The Media Outfit hier graag aan toe dat de meter iedere seconde registreert op welke zender de TV is afgestemd. Dit gebeurt op basis van het geluid dat na ontvangst van de data op drie verschillende manieren plaatsvindt: matchen van audiosamples, op basis van de audiocode en middels een netwerk identificatiecode. Het bereik van het reclameblok wordt dus wel degelijk gemeten.

Mocht je zelf nog brandende vragen hebben voor de kastjeshouder, laat dit ons dan weten!