The Media Database

Welkom op de mediadatabank van The Media Outfit!

Onderzoeksdata vormen in toenemende mate een belangrijke leidraad in het mediastrategische- en -planningsproces. Interpretatie van deze data en de toepassing hiervan in relatie tot de gebriefte variabelen voor mediaplanning is een vak apart. En toevallig is dat óns vak.

Echter, het kan handig zijn even snel toegang te hebben tot onderzoeksgegevens. Bijvoorbeeld ter verificatie van een cijfer, ter inspiratie of tijdens het opstellen van een briefing.

Om daarbij van dienst te zijn bevat deze sectie nuttige informatie over relevante mediaonderzoeken en organisaties die zich inspannen om het communicatievak op een steeds hoger niveau te brengen en de belangen van de verschillende bloedgroepen te vertegenwoordigen.

De sectie is opgesplitst in een overzicht van de verschillende onderzoeksbureaus en hun mediaonderzoeken, de brancheverenigingen per mediumtype en de branche- en belangenverenigingen van communicatieprofessionals. Per onderzoek of branche- of belangenvereniging is een korte omschrijving opgenomen, naast een link naar de website en het meest relevante nieuws van de betreffende organisatie.

Zelf gebruiken wij de beschikbare onderzoeksdata waar relevant bij de planning en evaluatie van onze mediacampagnes. Daarnaast kunnen wij onze klanten begeleiden bij de opzet én uitvoering van specifiek campagne effect-onderzoek. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als je meer wilt weten over de mogelijkheden voor de opzet van een gemonitorde mediacampagne. Inclusief pre-testing en tracking van campagnes.

Het is een cliché, maar onverminderd waar: meten is weten!

Mediaonderzoek en onderzoeksbureaus

 

 

Beschrijving onderzoek:
De Stichting JIC Buitenreclame werd in 2009 opgericht en staat onder leiding van de Bond Van Adverteerders (BVA), het Platform Media-Adviesbureaus (PMA) en het Outreach (een samenwerkingsverband van enkele Nederlandse buitenreclame-exploitanten).

Het Buitenreclame Onderzoek (BRO) wordt elk kwartaal gepubliceerd en bestaat uit verkeerstellingen, veldwerkonderzoek (door TNS NIPO) en inventarisatie en classificatie van alle reclamevakken.

Link naar de website:
www.buitenreclame-onderzoek.nl

Recent nieuws:
GfK Effectiviteitsonderzoek
Update BRO Q1 2017


Beschrijving onderzoek:
De Ipsos Affluent Survey is een jaarlijks mediaonderzoek onder de meest welvarende consumenten en top zakenlieden in de wereld. Het onderzoek meet de media- en consumptiegewoontes van deze doelgroep.

Het onderzoek bestaat sinds 1995 en is sindsdien uitgegroeid tot het belangrijkste onderzoek in de wereld op het gebied van mediaplanning, -inkoop en optimalisering van communicatiecampagnes. De Affluent Survey Europe werd voorheen EMS (European Media and Marketing) genoemd. Naast Europa onderzoekt Ipsos Nederland ook de gewoontes van de welvarende populatie in Afrika, het Midden-Oosten en Latijn-America (totaal 39 landen).

Link naar de website:
www.ipsos-nederland.nl/the-ipsos-affluent-survey


Beschrijving onderzoek:
Stichting KijkOnderzoek (SKO) onderzoekt sinds 2002 het kijkgedrag van de bevolking in Nederland. De stichting is verantwoordelijk voor continu rapporteren en controleren van de kijkcijfers en daarnaast voor de aanpassingen en innovaties in de methode van het onderzoek (SKO, 2017).

SKO werkt samen met alle betrokken partijen met betrekking tot het kijkonderzoek. Dit wordt een Joint Industry Committee (JIC) genoemd. De partners die medeverantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van het onderzoek zijn: Nederlandse Publieke Omroep (NPO), Screenforce (TV-marketingcentrum), Platform Media Adviesbureaus (PMA) en Bond van Adverteerders (BVA).

Link naar de website:
www.kijkonderzoek.nl

Recent nieuws:
De cijfers van het kijkonderzoek in 2016


Beschrijving onderzoek:
Het Nationaal Luisteronderzoek (NLO) bestaat sinds 2012 en wordt uitgevoerd door GfK. De vier participanten die richting geven en meewerken aan het onderzoek zijn: RAB (radio-exploitanten), NPO (Nederlandse Publieke Omroep), BVA (bond van adverteerders) en PMA (Platform Media-Adviesbureaus).

Link naar de website:
www.nationaalluisteronderzoek.nl

Recent nieuws:
Radio luistercijfers december 2016 tot januari 2017

Beschrijving onderzoek:
Mail Monitor Online is een initiatief van PostNL. Het mediaonderzoek wordt op aanvraag van de klant uitgevoerd door het onderzoeksbureau MetrixLab.

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de effectiviteit van de communicatieboodschap. Mail Monitor Online kan ingezet worden bij Direct Mail, eDM, huis-aan-huis folderverspreiding en het meten van de effectiviteit van customer magazines.

Link naar de website:
www.postnl.nl/mail-monitor-online


Beschrijving onderzoek:
Media:Tijd is een samenwerking tussen het Nationaal Luister Onderzoek (NLO), het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting KijkOnderzoek (SKO), Het Buitenreclame-onderzoek (BRO) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Deze vijf partijen werken nauw samen om twee projecten te realiseren, namelijk een tijdsbestedingsonderzoek (Media:Tijd TBO) en een fusie van mediabereikscijfers (Media:Tijd Crossmedia).

Media:Tijd onderzoekt media-consumptie, media-activiteiten, mediadragers en mediacontent. Het onderzoek geldt als de nieuwe standaard voor mediatijdsbesteding.

Link naar de website:
www.mediatijd.nl

Recent nieuws:
Media:Tijd rapport 2015

Beschrijving onderzoek:
Het Media Efficiency Panel (MEP) werd in 2010 geïntroduceerd in Nederland door GfK. Het onderzoek meet en verbindt de aankopen en het mediagedrag van unieke consumenten, om zo crossmediale inzichten te verkrijgen voor zowel adverteerders als mediabureaus.

Beschrijving onderzoek:
Het Media Standaard Survey (MSS) wordt sinds 2011 uitgevoerd door Kantar TNS, in opdracht van de organisaties voor het Nederlandse Radio-, Print-, Televisie-onderzoek: NLO, NOM, SKO en VINEX (voorheen STIR). Deze gezamenlijke Establishment Survey levert normcijfers op die in de afzonderlijke bereiksonderzoeken worden gebruikt voor weging en werving. Het levert ook de definities van doelgroepen, zodat iedereen dezelfde uitgangspunten hanteert.

In de rapportage komen mediumspecifieke resultaten aan de orde, zoals mediumgebruik op diverse locaties en platforms. Daarnaast worden crossmediale resultaten gepresenteerd in de vorm van zogenaamde media-imperatives, per mediumtype naar doelgroepen.

Link naar de website:
www.kijkonderzoek.nl/media-standaard-survey

Recent nieuws:
Media Standard Survey Infographic Totaal Mediagebruik 2016


Beschrijving onderzoeksbureau:
Nielsen is een onderzoeksbureau dat consumentenonderzoeken uitvoert in 47 Europese markten en in meer dan 100 verschillende landen over de wereld. De onderzoeken bieden inzicht in kooptrends en mediagewoonten van consumenten.

Link naar de website:
www.nielsen.com/nl


Beschrijving onderzoek:
Het Nationaal Onderzoek Arbeidsmarkt (NOA) biedt inzicht in de oriëntatie van doelgroepen op de arbeidsmarkt, de factoren die deze doelgroepen belangrijk vinden als zij kiezen voor een (nieuwe) functie en via welke media deze doelgroepen het best bereikt kunnen worden. De resultaten van het onderzoek bestaan uit bereikcijfers van online – en printmedia.

Het onderzoek verschaft de nodige informatie aan HR-managers, recruiters, (arbeidsmarkt)communicatiemanagers, mediaplanners of media-exploitanten die helpen bij de communicatie- en mediaplanning voor arbeidsmarktcampagnes.

Link naar de website:
www.noa-onderzoek.nl


Beschrijving onderzoek:
De stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) is sinds 2001 verantwoordelijk voor het leveren van bereikscijfers van dagbladen en magazines in Nederland. Het beleid van de stichting wordt bepaald door media-exploitanten, adverteerders en media-adviesbureaus. NOM onderscheidt twee onderzoeken, namelijk:

  • NOM Print Monitor: het NOM printbereiksonderzoek is hét bereiksonderzoek voor printmedia in Nederland.
  • NOM Doelgroep Monitor (DGM): Aansluitend aan het bereiksonderzoek wordt iets meer dan de helft van de respondenten ondervraagd voor de NOM Doelgroep Monitor. In DGM wordt gedetailleerde informatie verzameld over respondenten als consumenten: vrijetijdsbesteding, interesses en activiteiten, gebruik van producten en merken op gebied van cosmetica, voeding, apparatuur en financiën, over autobezit en gebruik, winkelbezoek en waarden.
  • Overige onderzoeken: De stichting voert daarnaast ook nog een aantal andere onderzoeken uit, namelijk Oppertunity To See Advertising (OTSA), NOM H-A-H-kranten Monitor, NOM Folder Monitor en NOM Kids Monitor.

Link naar de website:
www.nommedia.nl


Beschrijving onderzoek:
Het Nederlands Online Bereik Onderzoek (NOBO) is sinds 2016 de nieuwe standaard voor het digitale bereiksonderzoek (voorheen DDMM). De Verenigde Internet Exploitanten (VINEX) en Stichting KijkOnderzoek (SKO) zijn in mei 2015 gezamenlijk een contract voor het NOBO aangegaan. De samenwerking tussen deze partijen heeft het voor het eerst mogelijk gemaakt om het internetgedrag van personen op alle platformen, cross-device en op detailniveau te meten en te rapporteren. NOBO wordt uitgevoerd door Kantar TNS.

Link naar de website:
www.vinex.nl/nobo/


Beschrijving onderzoek:
De Decision Makers Survey (DMS) brengt het mediagedrag van zakelijke beslissers in Nederland in kaart.  De resultaten van het onderzoek zijn bereikscijfers over alle kanalen waarop de belangrijkste titels voor deze doelgroep actief zijn. Met alle kanalen wordt print, digitaal, web, mobile, social, radio en events bedoeld. DMS wordt sinds 2016 jaarlijks gepubliceerd (voorheen tweejaarlijks).

Link naar de website:
www.stichtingdms.nl

Recent nieuws:
Persbericht ‘Crossmediaal bereik beslissers schuift licht’ – DMS 2016

Jaarlijks zet PwC alle trends & ontwikkelingen in de media & entertainment sector op een rij en publiceert dit rapport onder de titel Entertainment & Media Outlook.

Website: pwc.nl

Laatste Nieuws:

PWC’s Entertainment & Media Outlook 2017-2021

Brancheverenigingen per mediumtype 


Beschrijving branchevereniging:
De Data Driven Marketing Association (DDMA) is de branchevereniging of –organisatie voor marketing en data. De leden van de vereniging verschaffen en leveren kennis over het inzetten van data om relevant te communiceren met hun doelgroepen. Daarnaast spreekt DDMA met stakeholders in Den Haag en Brussel over de ontwikkeling van een duurzame data-economie.

Door de verantwoordelijkheid die het gebruik van data met zich meebrengt, steunt DDMA haar leden met juridisch advies op het gebied van datasecurity en privacyregels.

Link naar de website:
www.ddma.nl


Beschrijving branchevereniging:
Het IAB is de branchevereniging voor digital advertising en marketing innovatie. IAB stelt zich ten doel de digitale groei te versnellen en een structurele bijdrage te leveren aan de kwalitatieve ontwikkeling van de markt. De activiteiten van de vereniging zijn het organiseren van events, het uitvoeren van onderzoeken en het publiceren van whitepapers.

Binnen het IAB is de hele mediaketen vertegenwoordigd. In taskforces en bij IAB bijeenkomsten wordt kennis en ervaring uitgewisseld en genetwerkt door adverteerders, uitgevers, mediabureaus, technologiepartijen en creatieven.

Link naar de website:
www.iab.nl


Beschrijving branchevereniging:
Het Nationaal Adviesbureau Buitenreclame (NABB) is een organisatie dat gespecialiseerd is in de advisering op het gebied van buitenreclame. NABB richt zicht primair op de optimalisatie van buitenreclame-concessies. De organisatie zorgt ervoor dat de opbrengsten uit buitenreclame, zowel kwantitatief als kwalitatief, verhoogd worden voor gemeenten, provincies en het bedrijfsleven. Daarnaast levert NABB relevant marktnieuws voor geïnteresseerden in buitenreclame op www.nabbnet.nl.

Link naar de website:
www.nabbnet.nl


Beschrijving branchevereniging:
RAB is de marketingorganisatie van alle landelijke en regionale, publieke en commerciële radiostations. De organisatie staat voor het vermarkten van radiokennis en het inspireren over reclame op de radio voor adverteerders en hun adviseurs.

Daarnaast is RAB één van de opdrachtgevers van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO). De organisatie biedt ondersteuning aan adverteerders, reclamebureaus en mediabureaus om meer te bereiken bij de luisteraars van haar radiomerken.

Link naar de website:
www.rab.fm


Beschrijving branchevereniging:
Screenforce is het marketingcentrum voor Nederlandse televisie. De vereniging heeft als doel het helpen van adverteerders en mediabureaus om het beste te halen uit reclame rond premium videocontent.

Screenforce haar activiteiten bestaan uit het verzorgen van informatie over televisie en andere premium videoplatforms, het bieden van service voor adverteerders en bureaus en het vertegenwoordigen van de belangen van de Screenforce-zenders.

Link naar de website:
www.screenforce.nl

Laatste Nieuws:
Eye tracking toont hogere impact tv-reclame aan


Beschrijving branchevereniging:
De voorloper van VINEX is De Stichting Internetreclame (STIR), opgericht in 2003 op initiatief van MSN, Tiscali, RTL Nederland, WebAds, AdLink, Online, ilse media en Lycos.

In 2009 is STIR opgegaan in een Joint Industry Committee (JIC), waar exploitanten, adverteerders en mediabureaus zitting hebben in het bestuur. De adverteerders waren via de BVA vertegenwoordigd, de mediabureaus via PMA en de exploitanten hebben zich op dat moment verenigd in VINEX.

Vanaf 2013 is het JIC niet meer operationeel en is VINEX zelfstandig verder gegaan. In samenwerking met PMA en GfK publiceerde VINEX in 2013 het online bereiksonderzoek DDMM.

Link naar de website:
www.vinex.nl

Branche- en belangenverenigingen communicatieprofessionals


Beschrijving branchevereniging:
De Bond van Adverteerders (BVA) is de vertegenwoordiger van adverteerders in Nederland. De vereniging heeft drie kerntaken:

  • Het bevorderen en bewaken van vrijheid van verantwoorde commerciële communicatie over merken en producten.
  • Het vervullen van een adviesrol voor adverteerders, gericht op transparante mediacijfers en data.
  • Het samenbrengen van leden voor het uitwisselen van kennis en inzichten en daarnaast de kennis vergroten bij haar leden op het gebied van verantwoord en effectief communiceren.

Link naar de website:
www.bva.nl


Beschrijving branchevereniging:
De MWG is de branchevereniging voor commerciële communicatie in de media. De leden van de vereniging zijn werkzaam bij adverteerders, media-, digitale- en onderzoeksbureaus, media-exploitanten en uitgevers. Het doel van de MWG is de mediakennis van leden en vakgenoten te verbreden en verdiepen. MWG organiseert bijeenkomsten om verschillende media partijen bij elkaar te brengen, te inspireren en daarmee de kennis van commerciële media te vergroten. Daarnaast dient MWG ook als een platform voor mensen die zich bezighouden met commerciële media. Bekende, jaarlijkse evenementen zijn bijvoorbeeld het MWG Mediacongres en de MWG AMMA Awards.

Link naar de website:
www.mwg.nl


Beschrijving branchevereniging:
Het Platform Media Adviesbureus (PMA) behartigt de gezamenlijke belangen van de 18 aangesloten media-adviesbureaus, sinds 1998. De leden van de PMA zijn verantwoordelijk voor bijna 60% van de totale mediabestedingen in Nederland.

Link naar de website:
www.pma-bureaus.nl


Beschrijving branchevereniging:
SWOCC (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Commerciële Communicatie) maakt de kennis uit de wetenschap over de werking van merken en communicatie toegankelijk en toepasbaar. Deze kennis is gericht op praktijkrelevantie en wordt verzameld en ontwikkeld door SWOCC om zo communicatieprofessionals op de hoogte te houden van nieuwe kennis.

Link naar de website:
www.swocc.nl


Beschrijving branchevereniging:
De Vereniging van Communicatie Adviesbureaus (VEA: Vereniging voor Erkende Advertentiebureaus) is sinds 1917 de vereniging van alle toonaangevende communicatie adviesbureaus in Nederland. De kwaliteit, effectiviteit en continuïteit van de dienstverlening van de bureaus wordt binnen deze vereniging gewaarborgd. De VEA staat voor drie pijlers: Inspiratie, Belangenbehartiging en Professionele ontwikkeling.

Sinds 1984 rijkt de VEA een prijs uit voor de meest effectieve communicatie, de Effie.

Link naar de website:
www.vea.nl


Beschrijving branchevereniging:
De Brancheorganisatie voor Public Relations/Communicatie Adviesbureaus (VPRA) komt voort uit de samenvoeging in 1997 van de voormalige Vereniging voor Public Relations en Communicatie (VPRA) en de Vereniging van Nederlandse Public Relations Consultants (NPRC).

De organisatie vormt een platform voor ontmoeting en ontwikkeling van de aangesloten bureaus, stimuleert en faciliteert het onderlinge contact tussen directies en medewerkers van de bureaus, ondersteunt de aangesloten bureaus ter verbetering van hun vakinhoudelijk en bedrijfseconomische functioneren en de VPRA dient als informatievoorziening over de aangesloten bureaus voor de buitenwereld.

Link naar de website:
www.vpra.nl


Beschrijving branchevereniging:
De Verenging voor Wetenschapsjournalistiek en –communicatie Nederland (VWN) is een organisatie voor en van professionals op het gebied van publiekscommunicatie over wetenschap en technologie. De organisatie is voortgekomen uit de Sectie Wetenschapsjournalistiek van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). In 1985 hebben de wegen van de VWN en de NVJ zich gescheiden en sinds 2013 richt de eerstgenoemde zich vooral op onafhankelijke wetenschapsjournalistiek.

Link naar de website:
www.vwn.nu