Ambitieuze, middelgrote en startende adverteerders, die geloven dat effectieve media-inzet een belangrijke bijdrage kan leveren aan de realisatie van communicatie- en marketingdoelstellingen en in het verlengde daarvan, aan de bedrijfsdoelstellingen.
De laatste jaren constateren wij bij veel adverteerders een groeiende behoefte aan een ervaren, ondernemende, flexibele en pragmatische media-partner. Zodat een effectieve inzet van het leeuwendeel van het marketingbudget is verzekerd. Oftewel, meer rendement en de zekerheid dat de belangen van de adverteerder optimaal worden zekergesteld.
Voor ambitieuze startende en middelgrote adverteerders wil The Media Outfit het meest betrokken, pragmatische, resultaatgedreven en ondernemende mediabureau zijn, dat door een juiste balans tussen een doordacht media-advies en messcherpe inkoop een optimale return-on-investment realiseert voor haar klanten. Dit maken wij dagelijks waar door te werken met zeer ervaren mensen, die de weg in de mediawereld blindelings vinden. Wij luisteren écht en denken vanuit de business van de opdrachtgever. Vanuit onze overtuiging dat het altijd beter kan werken wij desgewenst ook op no- cure-no-pay basis, waarbij The Media Outfit afgerekend worden op feitelijk behaald resultaat. Door te werken binnen een netwerkorganisatie zijn wij flexibel, kunnen wij opschalen waar nodig waardoor wij onze klanten niet hoeven te confronteren met onnodige overheadkosten.
The Media Outfit, het mediabureau dat werkt!
Media-experts, met tientallen jaren ervaring bij internationale en lokale mediabureaus. Zowel op uitvoerend als management niveau. In die periode werkzaam geweest op een brede range van adverteerders klanten, met de meest uiteenlopende problematiek.
InitiërendAnticiperend Meedenkend Resultaatgedreven en doelgericht Non-conformistisch en open minded Ambitieus Desgewenst no cure no pay.
Bestaande uit een grote poel van specialisten uit verschillende communicatiedisciplines, passend bij het DNA van The Media Outfit. Uitsluitend bij concrete projecten gericht in te zetten, zodat de overheadkosten minimaal zijn.
Mediastrategieën ontwikkelen om doelstellingen te bereiken, die niet (duidelijk) gedefinieerd zijn of simpelweg onhaalbaar zijn. Zonde van uw mediabudget. Vandaar dat The Media Outfit eerst altijd ongewoon veel aandacht en tijd besteedt aan de bepaling van die doelstellingen en de haalbaarheid ervan. Juist door deze grondige aanpak winnen we die tijd in het vervolgtraject overigens veelal ruimschoots terug. Waarbij we ook complexe mediavraagstukken herleiden tot de essentie en op basis daarvan een heldere strategie uitstippelen. Pas daarna volgt de fase waarin de media-invulling bepaald wordt die het meeste effect sorteert. Onder andere met behulp van (doelgroep-) onderzoek. Altijd met oog voor onorthodoxe en onderscheidende oplossingen. Alleen zo is een efficiënte en effectieve inzet van uw mediabudget gegarandeerd. Wat niet wegneemt dat wij zaken graag simpel houden en niet onnodig compliceren. Pragmatisch dus.
Na overeenstemming over de te volgen strategie volgt een gedetailleerde uitwerking op mediumtype niveau. Consistentie en afstemming per mediumtype zijn in deze fase cruciaal om mediastrategisch koers te houden. En uiteraard een geïntegreerde aanpak van offline en online media, want een scheiding van deze disciplines is wel heel erg “old school”.
Scherpe mediatarieven zijn een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een “optimaal mediaplan”: meer value for money door het onderhandelen van meer exposure voor hetzelfde geld, of een verlaging van uw mediabudget, met behoud van bereik en impact. U zegt het maar… Dit doet The Media Outfit overigens ook graag op basis van “no cure no pay”. Ondanks het feit dat The Media Outfit een jong mediabureau is verkeren we toch al tientallen jaren dagelijks in medialand. Naast een goede, vanzelfsprekende vakkennis en marktkennis staan onze prima ingangen en relaties met de media-exploitanten garant voor de scherpste mediatarieven. Niet in de laatste plaats omdat de praktijk uitwijst, dat de grootte van het mediabudget slechts ten dele het inkoopresultaat bepaalt.
Binnen onze full service dienstverlening hoort natuurlijk de mogelijkheid tot uitvoer en implementatie van kwalitatief en kwantitatief (media-) onderzoek. Vaak een onmisbare leidraad bij strategische marketing-, communicatie- en/of mediabeslissingen. En waardevolle input bij de planning van een volgende campagne.
Niets wekt zoveel ergernis als onduidelijke, foutieve of niet-tijdige mediafacturen. Of andere kleine zaken “in de uitvoering” die heel groot worden als zij keer op keer niet kloppen. The Media Outfit voorziet in een strakke en overzichtelijke media-executie en -administratie. Hiervoor werken wij op zogenaamd back office-niveau samen met Aegis Media. Dagelijks verwerken zij voor vele mediabureaus een enorme facturenstroom. En dat al een paar decennia. Een degelijke en betrouwbare partner voor executie en administratie waar de kinderziektes op dat vlak gelukkig al tot een lang en grijs verleden behoren.
Waar mogelijk evalueren wij na afloop van elke campagne of de doelstellingen zijn behaald. Iedere campagne is tenslotte uniek. Met zijn eigen, unieke uitkomst als les voor de volgende activiteit. Zo komen we dagelijks samen met onze opdrachtgevers tot nieuwe, unieke inzichten. Waarmee wij campagnes continu kunnen optimaliseren. Maatwerk dus.
De praktijk leert dat verschillende klanten graag gebruik maken van de mogelijkheid om via The Media Outfit drukwerk in te kopen en te verspreiden. Niet in de laatste plaats, omdat wij simpelweg heel scherp offreren. En uiteraard vanwege het feit dat kwaliteit en uitvoering ook optimaal verzorgd zijn. Wat is in dat geval eenvoudiger dan media-inzet en het gehele drukwerktraject in een hand te houden. Optimale efficiency. Graag informeren wij u vrijblijvend hoe dit voor u zou werken!
Samenwerken op contract- of projectbasis, het is allebei mogelijk bij The Media Outfit. Onze klanten bepalen tenslotte zelf de vorm en de aard van de samenwerking. Waarbij alles bespreekbaar is. The proof of the pudding is in the eating oftewel, we laten graag via een concreet project zien wat wij waard zijn en wat wij bedoelen met partners in business. Vervolgens kunnen wij, desgewenst, op elk moment overgaan tot een samenwerking op contractbasis. Met meer zekerheid en stabiliteit voor de adverteerder én voor ons.
Een situatie waarmee elke adverteerder wel eens wordt geconfronteerd: u heeft een mediaplan op uw bureau liggen, maar u twijfelt of hierin wel de optimale weg wordt bewandeld voor de meest effectieve media-inzet. In zo’n geval geven wij graag vrijblijvend onze mening. Wij nodigen u uit om contact ons op te nemen om te vertellen hoe dit in praktijk werkt.
Indien u (tijdelijk-) onthand bent en het mediatraject niet zelf kunt managen dan staat The Media Outfit u graag terzijde. Dit kan zowel eenmalig, voor korte duur, maar ook voor een langere periode. Als zich dit voordoet heeft u waarschijnlijk behoefte aan een maatwerk-oplossing. Graag komen wij bij u langs om te bespreken hoe wij onze capaciteit en expertise optimaal kunnen laten aansluiten op uw behoeften.
Mediastrategie, -planning en –inkoop is onze core competence. Echter, via ons netwerk van communicatiespecialisten kunnen we “opschalen” naar een volwaardig communicatiebureau. Stuk voor stuk bedrijven met hetzelfde dna als ons bureau, met een combinatie van ervaren mensen en een ondernemende, pragmatische houding. Waarbij The Media Outfit desgewenst de regie blijft houden. Zoals u elders op deze site kunt zien deden wij dat eerder voor o.a. het Reumafonds en twee loopevenementen, de Westrandweg Run en de N201 Run.
De medewerkers van The Media Outfit hebben in het verleden bij verschillende internationale mediabureaus gewerkt. In die perioden hebben wij voor veel internationale merken meegewerkt aan menige multinationale campagne. Binnen deze bureaunetwerken zijn ook regelmatig bijeenkomsten en seminars georganiseerd, waardoor in de loop der jaren een omvangrijk relatienetwerk buiten Nederland is opgebouwd. Het verzorgen van grensoverschrijdende mediacampagnes is voor The Media Outfit daarom eenvoudig te realiseren.